Etopiryna tabletki - działanie, dawkowanie, cena, refundacja (2023)

Preparat odziałaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym iprzeciwzapalnym oraz hamującym agregację płytek krwi, zawierający salicylany oraz kofeinę.

Preparat zawiera substancję kwas acetylosalicylowy + kofeina + etenzamid

Lek dostępny bez recepty

 • Etopiryna — cena i refundacja
 • Co zawiera i jak działa Etopiryna?
 • Kiedy stosować Etopiryna?
 • Kiedy nie stosować preparatu Etopiryna?
 • Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Etopiryna?
 • Dawkowanie preparatu Etopiryna
 • Czy można stosować Etopiryna w okresie ciąży i karmienia piersią?
 • Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?
 • Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Etopiryna?
Nazwa preparatuPostać; dawka; opakowanieProducentCena 100%Cena po refundacji

Etopiryna

tabletki;1 tabl. zawiera: 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny;10 tabl.

Polpharma

3,98 zł

Etopiryna

tabletki;1 tabl. zawiera: 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny;30 tabl.

Polpharma

10,71 zł

Etopiryna

tabletki;1 tabl. zawiera: 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny;50 tabl.

Polpharma

14,60 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2023 r.

Co zawiera i jak działa Etopiryna - tabletki?

Jest to preparat złożony zawierający salicylany, wtym kwas acetylosalicylowy ietenzamid oraz kofeinę. Kwas acetylosalicylowy zaliczany jest do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Podobnie jak wiele innych NLPZ wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz hamujące agregację płytek krwi. Podstawą mechanizmu działania kwasu acetylosalicylowego jest hamowanie aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak iCOX-2), enzymów biorących udział wsyntezie prostaglandyn oraz tromboksanu zlipidów błon komórkowych. Prostaglandyny odgrywają znaczącą rolę wrozwoju stanu zapalnego, atromboksan stymuluje agregację płytek krwi oraz skurcz naczyń krwionośnych (co może przyczyniać się do powstawania zakrzepów izatorów). Zahamowanie zwiększonej syntezy prostaglandyn leży upodstaw przeciwbólowego iprzeciwzapalnego działania kwasu acetylosalicylowego, ahamowanie syntezy tromboksanu upodstaw jego przeciwagregacyjnego działania.
Kwas acetylosalicylowy stosowany wmałych dawkach (zwykle 75–150 mg na dobę) hamuje aktywność płytkowej COX-1. Prowadzi to do zahamowania syntezy tromboksanu, zmniejszenia zdolność płytek do agregacji ihamuje zależny od tromboksanu skurcz naczyń. Aktywność COX-1 hamowana jest przez kwas acetylosalicylowy wsposób nieodwracalny iutrzymuje się przez cały czas życia płytki krwi tj. około 9dni. Działanie przeciwbólowe iprzeciwzapalne, zależne od hamowania aktywności indukowanej stanem zapalnym COX-2, wymaga stosowania większych dawek kwasu acetylosalicylowego (zwykle 2–6 g na dobę).
Kolejnym składnikiem preparatu jest etenzamid. Związek ten należy do pochodnych kwasu salicylowego (salicylanów) ipodobnie jak kwas acetylosalicylowy wywiera działanie przeciwbólowe, głównie wbólach spowodowanych stanem zapalnym.
Zawarta wpreparacie kofeina nasila przeciwbólowe działanie salicylanów. Działa też umiarkowanie pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy.

Kiedy stosować Etopiryna - tabletki?

Preparat jest wskazany wbólach głowy oraz innych bólach oumiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego.

Kiedy nie stosować preparatu Etopiryna - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne salicylany.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły uCiebie napady astmy (tzw. astma aspirynowa), skurcz oskrzeli, nieżyt nosa, wstrząs, pokrzywka lub inne objawy nadwrażliwości po przyjęciu salicylanów lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, ketoprofen, naproksen).

(Video) Import nowych danych refundacyjnych z BAZYLa

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane uosób:
­ • chorych na astmę oskrzelową, przewlekłe choroby układu oddechowego, alergiczny lub sezonowy nieżyt nosa lub obrzęk błony śluzowej nosa (zwiększone ryzyko napadu astmy, obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki po przyjęciu niesteroidowych leków przeciwzapalnych)
• zczynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, stanami zapalnymi lub krwawieniami zprzewodu pokarmowego (ryzyko nawrotu choroby wrzodowej ikrwotoku zprzewodu pokarmowego)
• zciężką niewydolnością wątroby lub nerek
­• zciężką niewydolnością serca
­• ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna, hemofilia, małopłytkowość, zaburzenia krzepnięcia krwi) lub stosujących równolegle leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, heparyna)
­•z niedobóorem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
­• stosujących równolegle metotreksat wdawkach 15 mg na tydzień lub większych
oraz
• ukobiet wIII trymestrze ciąży
• ukobiet wokresie karmienia piersią
• udzieci do 16. roku życia, zwłaszcza wprzebiegu zakażeń wirusowych (np. grypy lub ospy wietrznej), ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, ciężkiego stanu prowadzącego do uszkodzenia wątroby imózgu, mogącego stanowić zagrożenie życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Etopiryna - tabletki?

Niektóre choroby iinne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. Wpewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Stosowanie preparatu wnajmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Chorzy przyjmujący równolegle inne leki, przed zastosowaniem preparatu powinni skonsultować się zlekarzem, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu (zobacz akapit „Czy mogę stosować równolegle inne leki?”). Wszczególności nie zaleca się stosowania preparatu wprzypadku równoległego stosowania leków przeciwcukrzycowych zgrupy sulfonylomocznika (ryzyko hipoglikemii) lub leków stosowanych wleczeniu dny moczanowej.

Należy zachować ostrożność jeżeli kwas acetylosalicylowy stosowany jest uosób:
• zzaburzeniami czynności nerek
• zmłodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i/lub toczniem rumieniowatym układowym oraz niewydolnością wątroby (nasilenie toksyczności salicylanów; należy kontrolować czynność wątroby).

Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano uCiebie którykolwiek zpowyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się zlekarzem. Lekarz oceni czy oczekiwane korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem iczy właściwe jest stosowanie preparatu wTwoim przypadku.

Preparat może powodować wydłużenie czasu krwawienia, wtym podczas zabiegu chirurgicznego lub po nim (dotyczy to również niewielkich zabiegów chirurgicznych, np. ekstrakcji zęba). Należy przerwać stosowanie preparatu 5–7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, po wcześniejszej konsultacji zlekarzem.

Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest wprzypadku krwotoków zdróg rodnych, obfitych krwawień miesiączkowych (mogą one ulec nasileniu), przez kobiety zwkładkami wewnątrzmacicznymi oraz uosób znadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością serca.

W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu, ponieważ alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego (owrzodzenia, krwawienia).

Szczególną ostrożność należy zachować jeżeli preparat stosowany jest przez osoby wpodeszłym wieku. Wtej grupie wiekowej istnieje nasilone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak krwawienie zprzewodu pokarmowego lub jego perforacja, które mogą prowadzić do śmierci. Zwykle konieczne jest zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępów pomiędzy dawkami.

Należy zachować ostrożność stosując preparat uchorych pobudzonych psychoruchowo lub cierpiących na bezsenność.

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, wtym preparatu, może powodować zaburzenia płodności ukobiet. Działanie to jest przemijające iustępuje po zakończeniu leczenia.

Informacje dodatkowe opozostałych składnikach preparatu:
­ preparat zawiera laktozę; osoby znietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów iobsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Etopiryna - tabletki

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie zzaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, amoże zaszkodzić Twojemu zdrowiu iżyciu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się zlekarzem.

Dorośli idzieci po 16. roku życia: 1–2 tabletek jednorazowo lub wrazie potrzeby co 8godzin. Udorosłych nie stosować więcej niż 6tabletek na dobę.

Preparatu nie należy stosować dłużej niż kilka dni.

Sposób stosowania:
Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając dużą ilością wody.

Czy można stosować Etopiryna - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji zlekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku wokresie ciąży lub wokresie karmienia piersią skonsultować się zlekarzem iwyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia ikorzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś wciąży lub planujesz ciążę, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się zlekarzem (zobacz ostrzeżenia zawarte wakapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane ukobiet wIII trymestrze ciąży. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego wI iII trymestrze ciąży, oraz ukobiet planujących ciążę, jest dopuszczone tylko na zlecenie lekarza wprzypadkach, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne (wyłącznie krótkotrwałe stosowanie małych dawek). Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka wTwoim przypadku.

Stosowanie preparatu ukobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również otych, które są wydawane bez recepty.

Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego imetotreksatu wdawkach 15 mg na tydzień lub większych (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu inasilenie jego toksycznego działania na szpik kostny, niekiedy ciężkie zatrucia prowadzące do śmierci).

Jeżeli stosujesz którykolwiek zniżej wymienionych leków, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się zlekarzem ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli stosowany jest:
• metotreksat wdawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu inasilenie jego działań toksycznych na szpik kostny; lekarz może zalecić okresową kontrolę morfologii krwi)
• leki przeciwnadciśnieniowe, wtym inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści angiotensyny oraz leki zgrupy beta-blokerów (możliwe zmniejszenie skuteczności działania przeciwnadciśnieniowego)
• acetazolamid (inhibitor anhydrazy węglanowej, słaby lek moczopędny stosowany niekiedy wleczeniu np. jaskry; ryzyko nasilenia toksyczności acetazolamidu).
• leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, heparyna (możliwe nasilenie działania przeciwzakrzepowego iwydłużenie czasu krwawienia; zwiększenie ryzyka krwotoku)
• kwas walproinowy (ryzyko nasilenia jego toksyczności oraz nasilenia działania przeciwagregacyjnego)
• leki moczopędne, np. furosemid (możliwe zmniejszenie skuteczności działania moczopędnego; możliwe nasilenie toksycznego działania furosemidu na narząd słuchu)
• inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego iinnych NLPZ nie jest zalecane zpowodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia zprzewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek)
• glikokortykosteroidy stosowane ogólnie, zwyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza wchorobie Addisona (stosowanie zkwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy oraz krwawienia zprzewodu pokarmowego)
• glikokortykosteroidy stosowane ogólnie (należy skonsultować się zlekarzem wcelu oddzielnego ustalenia dawki kwasu acetylosalicylowego wokresie stosowania steroidów iponownie po zaprzestaniu ich stosowania)
• selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, np. citalopram, paroksetyna, sertralina (zwiększone ryzyko krwawienia)
• leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika np. tolbutamid, chlorpropamid, glibenklamid (nasilenie ich działania, ryzyko hipoglikemii; nie należy stosować preparatu równolegle zpochodnymi sulfonylomocznika)
• leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego zmoczem, np. benzbromaron, probenecyd, sulfinpirazon (kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie zlekami nasilającymi wydalanie kwasu moczowego, powoduje osłabienie działania tych leków; uchorych ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może spowodować napad dny moczanowej; nie należy stosować preparatu zlekami stosowanymi wleczeniu dny)
• digoksyna (ryzyko nasilenia działania digoksyny)
• leki trombolityczne, takie jak streptokinaza ialtepaza oraz leki hamujące agregację płytek krwi, takie jak tyklopidyna, klopidogrel (możliwe nasilenie ich działania, wydłużenie czasu krwawienia izwiększenie ryzyka krwotoku).

Spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, wtym krwotoku. Wokresie leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Ze względu na zawartość kofeiny wpreparacie należy zachować ostrożność jeżeli stosowane są następujące leki:
• uspokajające lub nasenne, np. barbiturany, leki przeciwhistaminowe (kofeina osłabia ich działanie; barbiturany przyspieszają metabolizm kofeiny)
• zwiększające częstotliwość rytmu serca, np. tyroksyna (kofeina nasila ich działanie)
• disulfiram, cymetydyna, doustne preparaty antykoncepcyjne (leki te hamują metabolizm kofeiny)
• inne substancje działające pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy (z grupy analeptyków) lub ergotamina (preparat może nasilać działanie tych substancji).
Preparat może być stosowany zwymienionymi powyżej lekami wyłącznie po konsultacji zlekarzem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Etopiryna - tabletki?

Jak każdy lek, również Etopiryna może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one uwszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są zreguły większe, niż szkody wynikające zpojawienia się działań niepożądanych.

Mogą wystąpić działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, które obejmują: nudności, wymioty, niestrawność, ból brzucha, brak łaknienia, krwawienie zprzewodu pokarmowego (w tym smoliste stolce, krwawe wymioty) oraz nasilenie lub nawrót choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy, niekiedy zkrwawieniem iperforacją, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, przemijające zaburzenia czynności wątroby, ogniskowa martwica komórek wątroby, tkliwość ipowiększenie wątroby, szczególnie uchorych zmłodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub wcześniej występującą chorobą wątroby. Możliwe: zawroty głowy, szumy uszne (mogą być objawem przedawkowania), zaburzenia słuchu, zaburzenia czynności nerek, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek, białkomocz, obecność krwinek białych iczerwonych wmoczu, wydłużenie czasu krwawienia izwiększenie ryzyka krwawień (krwotok okołooperacyjny, krwawienia zdróg moczowo-płciowych, krwotok mózgowy), małopłytkowość, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień zprzewodu pokarmowego, leukopenia, agranulocytoza. Uchorych zniedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może wystąpić niedokrwistość hemolityczna. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd) ireakcje anafilaktyczne, wtym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, napad astmy oraz ciężkie reakcje skórne.

Kofeina zawarta wpreparacie może powodować nadciśnienie tętnicze, uczucie kołatania serca, zaburzenia rytmu serca, bezsenność.

Przeczytaj też artykuły

 • Ból brzucha
 • Ból głowy
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated: 01/19/2023

Views: 5976

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.